Košík

POZOR! Pro platbu používejte pouze platbu kartou, jinak nemůžeme garantovat úspěšnost objednávky!

Po 10 minutách od objednání se v případě nezaplacení objednávka ruší! V případě zaplacení po více než 10 minutách od objednání bude objednávka taktéž zrušena a lístky takto zakoupené zneplatněny!

WARNING! Only use card payment to pay for your order – otherwise we cannot guarantee that your order will go through!

Unless paid in 10 minutes after ordering, your order will be cancelled – even if you pay after more than 10 minutes from ordering, your order will be cancelled and the tickets will be invalidated!

Your cart is currently empty.

Return to shop